Zapytanie ofertowe nr 5/POIR/HSJ/2020 na wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu badawczo-rozwojowego poir.01.02.00-00-0207/17

Zapytanie ofertowe nr 5/POIR/HSJ/2020 na wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu badawczo-rozwojowego poir.01.02.00-00-0207/17

Aktualności
Data publikacji:  2020-07-22 00:00

W związku z realizacją projektu badawczo rozwojowego pt. ?Innowacyjna technologia produkcji stali o bardzo wysokiej czystości metalurgicznej do najbardziej odpowiedzialnych zastosować w przemyśle motoryzacyjnym w ramach Programu INNOSTAL, Działanie 1.2 POIR "Sektorowe programy B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014  2020.  ogłaszamy zapytanie ofertowe na wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu oraz sporządzenie sprawozdania z audytu.  Zapytanie ofertowe 5/POIR/HSJ/2020 z 22.07.2020.  stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Zapraszamy do składania ofert Załączniki: Zapytanie ofertowe nr 5/POIR/HSJ/2020 z 22.07.2020