Informacja o wyniku postępowania ofertowego w oparciu o zapytanie ofertowe nr 5/POIR/HSJ/2020 z dnia 22.07.2020

Informacja o wyniku postępowania ofertowego w oparciu o zapytanie ofertowe nr 5/POIR/HSJ/2020 z dnia 22.07.2020

News
Date of publication:  2020-08-14 00:00

Informujemy, że w ramach postępowania o udzielnie zamówienia dotyczącego wykonania audytu zewnętrznego projektu badawczo-rozwojowego oraz sporządzenie sprawozdania z audytu, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Audim Andrzej Dwórnik, ul. Działkowa 26/8, 50-538 Wrocław, 2 400,00 PLN netto. Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do dalszej współpracy.